4.5
Đánh giá
Thợ Xăm Average 4.5 / 5 out of 6
Xếp hạng
N/A, it has 28K views
Tên khác
Thợ Xăm
Artist(s)
Thể loại